کنترل صنعتی

اسلایدهای مربوط به مبحث «مدل سازی» و «کنترل کننده PID»

لینک دانلود اسلایدها

تمرینهای سری A و B (مربوط به مبحث «مدل سازی»)

لینک دانلود تمرینها

توجه: منتظر نمونه ی حل شده با MATLAB از طرف اینجانب نباشید! خودتان سعی کنید  مسئله ها را با استفاده از نرم افزار مذکور حل کنید.

/ 0 نظر / 32 بازدید